събота, 14 ноември 2015 г.

БОГ ГОВОРИ


И тебе Бог те изпрати в тъмнините да намериш пътя към Светлината. И дойде Душата ти при Мене да възкръсне. Чувай всякога Любовта, защото тя е премъдра и знае спасението. На тебе възлагам да извадиш от тъмнината злощастните и при Мене да ги доведеш. На Светлината те предавам да изземе и последните ти тъмни корени, които пак Аз съм вложил. На въпросите не търси отговори, а търси Любовта да ги освети и те ще се смалят и ще отстъпят пред Истината. Да бъдеш въведен в Любовта Ми, това избирам Аз. Изтрий всяка помисъл със сноп от Светлина. Ето това са житните класове на твоето бъдеще. Да Ме прославяш е твоят избор и затова Аз ще прославям тебе. Туй е Моят избор. Ти вървя в пътеката на скръбта, за да събереш всичките си събратя от миналото дето те предадоха. Те ще те последват сега, щото ти ги възкачи на Кръста заедно със себе си и те изгоряха през теб. За Истината се роди, за нея ще умре душата ти щото се врече в Мене - ЕДИННИЯ. И ще спася всяко блудство на ума ти, и ще въздигна всяка твоя страст на път за дома, на път за в Сърцето Ми, дето си вече и живееш в него, както Аз живея в твоето. И бъди милостива и търпелива към низшите духом, и тебе те да учат на смирение, и кланяй им се щото те ще те отведат в обятията Ми. Презрените да обичаш и тях да търсиш не да спасяваш, а себе си да спасиш чрез тях. И те са децата, които най-много ме радват. Щото тях мога да осветя и в тях да изгрея, дето сам Аз съм затъмнил. Благият глас на Любовта ще върне смирението и чисти ще влезете в мръсните води на ада, за да дойдете при Мен. Окъпете се в тинята и пак останете живи - такива ще ви приема. Дето не е влизало зло - не Ми е нужно, такова не Ми носи радост. Това е саксия. Аз искам живо цвете в градината на живота, и бури, и бурени да са го морили, и то да се огъва от напора на вятъра, и да проклина, и после да люби... Ей това цвете искам. Може и да е с някое отчупено листо - Аз ново ще му закича, само Ми го доведете - то е подарък за Мен. Ти си цвете на живота дето всички пясъци обрулиха. Сита си на плодове, друга храна търсиш. За Бога си жадна и Бог да те изкъпе от калта на вечния живот дето има всичко, както на Земята. Тебе те викам, откак съм те пуснал, и всяко свое чадо към Себе си викам щото сте Ми скъпи и турил съм на вас преизобилно много. Дева Марио, що ги пусна да се народят, че Ми избягаха от пасището. Сега Ти ги събирай.
Една е милостта на Майката - да види чедото си възлюбено за Бога и от Бога. Тя пак на Мене Ми връща душата Си, челядта Ми да обърне към Мене.
   Светлина поискай и ще ти дам, щото туй злато ти си оценил най-много и туй злато ще ти дам. Душата ти знае как да го пази, та да не бъде откраднато имането и, а кога идат да те помолят за някой грош - дай им и казвай щото това е Моето злато па от Мене да искат другия път, да те не ограбват. Влез си във светилището и там заключи, никой да не може да влезе след тебе. И да блъскат, и да удрят - вратите са от Божията ръка направени, няма как да съборят и бързо ще се откажат. И съпроводи ги с пратеник от Мене - да ги нахрани с Любов и с мирó да ги помаже, та да не идват повече да те безпокоят и на вратите ти да хлопат.
   Туй що съм Аз определил да бъде извечно - ще бъде. И то е Храмът на Любовта вътре в тебе. Него да дириш. Там да се залостиш, па денем излизай да се разходиш, обаче с тебе носи торба злато и раздай го. На сутринта ще съм ти сложил две торби в повече. Ти само вечер си ела при Мене.
    Една е ръката, която те въздига и тя е Моята ръка. На нея да се осланяш. На нея да туряш всички грижи и безпокойства. Там да вложиш и сърцето си - щото то е моето имане и Аз си събирам обратно жълтиците дето съм дал, за да ви нахраня пак с тях. То е нашата разменна монета - Любовта. Колкото и да ми платиш, Аз ще ти плащам винаги повече, защото Съм по-голям, имам от къде да извадя. Моите авоари са безгранични. Идете сега па се нахранете на зелените ливади с човешко изобилие, па Ми го върнете после. Вие не можете да Ми го платите, щото нямате толкова и вземам от децата ви. Дайте Ми Любовта си и да не ви търся сметка. Пиши дата и тури Моя подпис: БОГ - ЕДИННИЙ!
26.01.2012
  
Щото Мене търси душата ти, при Мене ще се върне. Тия цветя Мене ме радват, дето са вкусили от плода на злото, а Мене пак избират, макар да израстват по-бавно със Моята тор. Аз ще ги наградя тях преизобилно. В Божествената градина ще ги вложа - да дохождат всеки ден за тях Ангели да се грижат и със Светлина да ги обливат. За невежите на мрака казано е - да се хранят от изкуствени тори и почвата им все да е рохка да може корена им да излезе кога реша да ги повикам. Бедни са майките дето отглеждат такива чеда и не знаят с що да ги нахранят па турят в устата им многотия.
   Тебе да възславям Господи, постави ме! На три страни да се кръстя, на три пътя да стъпвам и все Тебе да виждам. И тъй, на 3 страни ще виждам - напред, навътре и нагоре. Онуй що е отзад - пред мене да го турям, онуй що е отвътре - навън да го вадя, а горното - на Земята да го проявя и не да го смалявам, и не да го преиначавам, но да го неразбрано следвам щото е по-голямо от мене и ме побира, а аз Него не и не ще го побера никога. Не е важно да искам да го събера във мене - ей туй е пътят на обратния що се извърна от Мене - той реши, че ме е побрал в себе си. Но е онзи с Мене, кой не знае и приема да Ме следва, макар да не знае. Аз него ще го осветя и освободя от мрака на знанието, за да му въздам трижди Истината, дето гладен за нея е бил и бос, и гол е ходил да я търси, а кога не му се е разкривала - още по-послушен е ставал и кога му се е разкривала - след нея е тръгвал.
   Смирна за чистите и неосквернените, тук при Мен що дохождат, да Ми се насладят и да Ме искат още и още. Вратите се отварят за оногова, що е предал безбрачния в себе си на херувимите - да го съблазняват със Любов от Бога. Извадете сабите си, па ги дайте на Мене, че Аз знам как да ги използвам щото да не нараня ни враговете ви, ни приятелите ви. А вие не знаете кои от тях кои са? И Божията милост да се излее в ръцете ви, какво и да държат - все хубаво да излезе изпод работата им. Дай болестта си на Бог, че да послужи да нахрани враговете ти, щото да не отнемат най-скъпото ти - Светлината ти. Вечерно време заспивайте в молитвата. Там ще ви чуя - точно на заспиване, когато душата ви влиза в Моите двери. Ако Ми влезете мълчешком и гърбом, тъй и Аз ще ви отговоря. Влезте Ми със сълзи и протегнати ръце от радости и скърби - при Мене да тичате да ги споделяте - и Аз на вас ще разкрия своите тайни... ония, кои могат да ви нахранят, щото не всичко ще преглътнете. Очите ви за много да не ламтят, че не сте се научили още в коя пазва да си събирате бисерите. Ако е човешка - ще ви натежи. Божествена трябва да е, че да побира много и все да има място за повече.
   Влюбените ти в Мене очи ще позная, както и ти Моите в тебе. Да те избавя - от Мене не искай, но да те сложа на Мойта кола с двата вола отпред дето теглят... да видиш задниците им и как те се мъчат... па тогава искай избавление.

Няма коментари:

Публикуване на коментар